Opdrachten

DHL, 2014-2015, Project Manager

Voor DHL meerdere project uitgevoerd op het vlak van verhuizen, heropbouwen en herstructureren van (klant-)operaties binnen de warehousing omgeving.

Perf-IT, 2014-2015, Organisatie Ontwikkelaar

Perf-IT begeleidt in organisatie en proces optimalisatie. Concrete resultaten; herdefinitie rollen / verantwoordelijkheden; teamstructuur en communicatie opnieuw neergezet, project aanpak doorgelicht en geoptimaliseerd, en aansturingsmodel vanuit directie verbeterd.

Sonneborn Refined Products via Pro-AT, 2013-2014, Project Manager MES Software

Verantwoordellijk voor de implementatie van de AspenTech MES Software bij deze klant in de petrochemie, Sonneborn Refined Products te Amsterdam. Aan boord gekomen om orde op zaken te brengen in dit lopende project. Projectstructuur aangebracht, prioriteiten in subprojecten gesteld, project plan opgesteld en executie naar resultaat begeleid. In 2014 is (in deeltijd) de verdere doorontwikkeling van het project ook door mij begeleidt.

CleanLeaseFortex, 2012-2013, Unit Manager

Tijdelijke invulling van de Unit Management positie met als doel om de kwaliteit, performance en klanttevredenheid van de output van deze unit op niveau te brengen. O.a. een duidelijke verbeteraanpak geformuleerd (en met de key customers gedeeld) met als belangrijkste onderdelen;  invoer structurele kwaliteitscontrole, opbouw professioneel middenkader, herziening en borging taken en verantwoordelijkheden, kosten reductie (uren tov performance), omzet naar B-E en last but not least; omarmen van de klant.

Colours Internet, 2010-2012, Directeur

In deze opdracht was er sprake van hoge druk op performance en kwaliteit in combinatie met omzetdruk. Er was behoefte aan een verbetering qua organisatiestructuur en processen om de situatie weer in een opgaande lijn te brengen. Mijn opdracht bij Colours was dan ook helder; structureer en verbeter de organisatie en kwaliteit, breng duidelijkheid, rust en plezier terug in de organisatie, en stabiliseer/verbeter de profitability. Onder andere een project management afdeling opgericht, nearshore development team wit-rusland gereorganiseerd (+/- 20 fte), service & support volgens ITIL opgetuigd, kwaliteit & professioneel niveau medewerkers middels trainingen en (ISO) certificeringen omhoog gebracht, ondersteunende methodes en middelen/systemen geïntroduceerd (prince2 / scrum / agile), sales afdeling gereorganiseerd, Business unit in Zuid-NL geïntegreerd in hoofdvestiging (10 fte).

Resultaat: een duidelijke organisatie die weer wist waar ze voor staan, een opgaande lijn in kwaliteit en performance en na een financieel zwaar weer periode ook weer een voorzichtig positief stabiliserende omzet.

Eurosystems Automatisering, 2009-2010,  Manager Planning & Contol

Centrale opdracht was om de Planning & Control afdeling te professionaliseren in mensen, processen en middelen, en parallel het project management binnen dit bedrijf in deze stap mee te nemen. Activiteiten die dit hebben gerealiseerd: nieuwe planningssoftware geïmplementeerd, planningsproces geautomatiseerd, introductie project management methode (Prince2 basis), ISO certificering (27001 / 9001) begeleidt, project managers be- en opgeleidt, project proces review uitgevoerd en aanpassingen geïntroduceerd en geïmplementeerd binnen organisatie.


DHL Express, 2003 - 2009, o.a. IT Programma Directeur Benelux (vaste aanstelling)

 

SCA Packaging (industriële onderneming), 2001-2002, Interim IT Project Manager/Trainer

Doel: implementeren nieuwe industriële besturingssoftware SCA, met als deelactiviteiten; Opstellen training- en implementatieplan nieuwe industriële fabriekssoftware, Trainen fabrieksmedewerkers, Duur: 9 maanden, locaties Gent (BE) en Eerbeek. Succesvolle projectafronding, doelen behaald.


Ministerie van VROM (overheid), 2000-2001, Interim IT Project Manager
Doel: uitrol nieuwe Win98 omgeving voor alle VROM diensten (10.000 werkpl./18 locaties). Projectacitiviteiten; Inrichting project (planning/fasering, opstellen projectdocumenten), Aansturing operationeel team (25 engineers, 4 teams), Voortgangsbewaking project, Rapportage en overdracht aan beheerorganisatie VROM, Duur: 12 maanden, locatie Den Haag. Succesvolle afronding, on time, quality & budget.